Oyun Terapisi

Bir yetişkinin yaşadığı problemi keşfetme, tanımlama ve açığa çıkarma yolu ile bir çocuğunki oldukça farklıdır. Aynı şekilde çözüm için belirlenmesi gereken yöntem ve belirlenen sürecin de kesinlikle birbirinden netlikle ayrıldığını söyleyebiliriz. Eşimize, arkadaşımıza, anne babamıza sorunun ne olduğunu sorduğumuzda bize bunu açıklayabilirler, fakat çocuğumuza sorduğumuzda bu sorunun cevabını açıkça alamayız. Çoğu zaman kendisi de yaşadığı sıkıntının kaynağını bilemez ya da durumu sıkıntı olarak tanımlayacak kriterleri yoktur. Kelimeler ve cümleler kendini anlatabilmesi için yeterli değildir, onu anlayabilmenin tek şartı onun hakimi olduğu alanı çok iyi bilmektir, bu da her çocuk için ortak olan OYUNdur…

Bir çocuk zamanının çoğunu oyuncaklarla ve oyun oynayarak geçirir. Her oyuncak ve oyunun farklı çocuklar da farklı karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Oyun ve çocuk bir araya gelince bir dünya kurulur, girilmesi ve anlaşılmasının özel yolları olan bir dünya. Oyun terapisi sayesinde terapistlerin bildiği bu yöntem ve tekniklerle çocuğun yaptığı, düşündüğü ve hissettiği şeyler yüzünden yargılanmadığı, cezalandırılmadığı ve kendini değerli hissettiği bir ortam oluşturulur. Çocuğun oyun biçimini çözerek onunla onun dilinden konuşabilen bir uzman, çocuğun gelişimi ve yaşadığı problemden kurtulması için gereken süreç için hem çocuğa hem de ailesine destek olabilir.

Buradan anlayacağımız şudur ki;  zor durumdaki bir çocuğa dokunabilmek, onun dünyasının herkesten farklı olan kapılarını aralayabilmenin en önemli yolu, özgür ve bağımsızca kendini ifade edebildiği oyundur. Oyun terapisinde uzman sadece çocuğu ve oyununu gözlemleyerek ilerlemez, davranışın altındaki nedeni anlamaya çalışır, çocuğa kendi sorununa kendince çözüm bulabilme becerisi kazandırır.

Wisc-r Zeka Testi

Wisc-r zeka testi, ülkemizde 6-16 yaş arası çocukların zeka düzeylerini belirlemek için oldukça sık kullanılan ve içerisinde sözel/performans alanında birçok farklı alt testi barındıran bir zeka testidir. Bununla birlikte çocuğun soyut düşünebilme, kendini ifade edebilme, bellek, muhakeme, mantık yürütebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, görsel-hareketsel koordinasyon, problem çözme ve odaklanabilme gibi yetenekleri hakkında çıkarımlarda bulunmamıza olanak sağlar. Uygulama esnasında çocuğun gözlemlenen tutum ve davranışlarından yola çıkarak genel psikolojik durumuyla ilgili de fikir sahibi olmamıza yardımcı olur.

Testin sonucuna bakıldığında çocuktan beklentilerin ne şekilde olması gerektiği, gelişimsel durumunun yaşıtlarına kıyasla ne düzeyde olduğu ve hangi ölçüde geliştirilmesi gerektiği hakkında yorum yapılabilirken ayrıca çocuğun özel bir eğitim ve yaklaşıma gerek duyup duymadığı ile ilgili de varsayımda bulunulabilir.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yaşamımızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda, ruhumuzda boşlukları fark ettiğimizde, zihnimizin keşmekeş halinden bir türlü kurtulamadığımızda kendimizi çoğu zaman çaresiz ve tükenmiş hissederiz. Böyle zamanlarda kendini ya da etrafındakileri acımasızca suçlamak, çözümün olmadığına inanmak, en kötüsü güçsüz ve yaralı görünmemek adına sorunları yok saymak sizi olduğunuzdan daha “iyi” yapmayacaktır. Aksine ya yerinizde sayarak zamanın getireceklerine gözünüzü dikip beklersiniz, ya da zaman beklediğinizi getirmedikçe daha kötüye gidersiniz.

O Zaman Ne Yapmalı ?

Her zaman mükemmel olamayacağını kabullenerek, kendi çözüm becerilerinin işlevsiz olduğunu anlayıp yardım ve destek arayışına girmek atılabilecek en doğru ilk adımdır. Uzmanlık alanı “sizin yolunuzda yanınızdan yürümek” olan bir profesyonelle birlikte kişisel doyuma ulaşmak ve kendinizi gerçekleştirebilmeniz için ihtiyacınız olanı keşfetmekle işe başlayabilirsiniz. Güvenebileceğiniz, kendinizi olduğunuz gibi gösterebileceğiniz, rahat hissedebileceğiniz bir ortamda kendinizle ve çevrenizle uyum içinde yaşama imkanı yaratabilirsiniz.

Çocuk Değerlendirme Testleri

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi:

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. 9 şeklin çizilmesinin değerlendirilmesiyle görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlar.

Goodenough Zeka Testi:

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır.

Porteus Labirentleri Testi:

5 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Okula Hazırlık Değerlendirme Testi:

6 yaş 4 ay öncesinde ana sınıfında zorlanan dolayısıyla ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Peabody Kelime Anlama Testi:

100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi:

On (10) ayrı kısa hikayeden oluşan testte, her öykünün ayrı bir içeriği vardır. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. Louisa Duss testi, çocukların kişilik komplekslerinin farkına varmak, yaşadıkları çatışma ve sorunları anlayabilmek amacı ile hazırlanmış projektif bir testtir.