Konuşma Bozukluğu Problemi Nasıl Ortadan Kaldırılır ?

Konuşma Bozukluğu problemi olan bireylerde,sağaltım birkaç aşamadan oluşur.Şayet kişinin dil ,dudak, damak, diş ve çenesinde herhangi bir yapısal bozukluk yok ise aşağıdaki sağaltım yöntemleri kullanılabilir..

Öncelikli olarak,

  • Artikülatör (konuşma organları) kaslarda tembelliğin giderilmesi;

Harflerin oluşumunda, her organın ayrı bir görevi vardır. Dil, dudak ve çene tembellikleri harflerin doğru çıkmamasına dolayısıyla da söylenen kelimeyi karşı tarafın anlamamasına neden olmaktadır.mutlaka bir uzmandan destek alınmalı dil, dudak, yanak, çene, ve nefes egzersizleri yapılmalı Örneğin:üfleme çalışmaları, dudakları büzme, dudakları açma kapama, dili içeri ,dışarı, yukarı, aşağı hareket ettirme,dil ucunu aktif titretme, dil ucunu ağız içinde tek tek dişlere dokundurma vs..gibi

  • Ağız içinde Harflerin doğru çıkarımının öğrenilmesi;

Ağız içi kaslardaki tembellik giderildikten sonra, sorun yaşanılan harflerin ağız içindeki oluşumu öğrenilmelidir.öğrenilen harfin kelimenin başında sonunda ortasında nasıl çıkarılacağı tam anlamıyla öğrenildikten sonra cümle içinde kullanımı ve  tekerlemelerle pekiştirilmelidir.