Hızlı Konuşma

Hızlı Konuşma(Takifemi)

Hızlı Konuşma, çabuk konuşma hızı, değişken ritim, kötü söz dizimi veya dil bilgisi ve cümle ile ilişkisi olmayan kelime yada kelime gurupları nedeniyle dinleyiciler için anlaması güç konuşma ile ifade edilen bir konuşma ve iletişim bozukluğudur.

Hızlı konuşma eğiliminde olan bireylerde kelimeleri doğru artiküle edememe problemi yaşanabileceği gibi kelimelerde de sıralama hataları görülebilir.

Aynı şekilde artikülasyon problemi yaşayan bireylerde, artikülasyona bağlı olarak hızlı konuşma eğilimine rastlanılmaktadır. Örneğin ‘R’ harfini söylemekte sorun yaşayan bir kişi ‘Kara kuru bir insandır.’cümlesini hızlı söyleyerek tolere edebileceğini düşünebilir.

Günlük hayat temposunda bir çok görüşme yapmak durumunda olan ve özellikle zamana bağlı olarak çalışan bireylerde hızlı konuşma  eğilimi görülebileceği gibi hafif tutukluluk ve takılma problemi yaşayan bireylerde de bu durum yaşanabilir.

Özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun rol model aldığı bireylerde görülen hızlı konuşma sorununu çocuğun taklit etme olasılığı yüksektir. Örneğin, annesi hızlı konuşan bir kız çocuğunun hızlı konuşmaya çalışması gibi.