Artikülasyon

Artikülasyon Nedir?

Artikülasyon; konuşma seslerinin beklenenden farklı olarak sesletimidir. Bir ses yerine başka ses kullanma, ses düşürme, ses ekleme yada bozulmalar gözlenebilir. Bu nedenle konuşama olumsuz yönde etkilenebilir.

Artikülasyon sorunları, çocuğun belirli sesleri üretmekte güçlük çekmesi ,sesleri yanlış üretmesidir yada hiç üretememesi durumudur.

Artikülasyon bozukluğunda kişi bazı sesleri uygun bir şekilde üretemez; bu durum konuşmanın başkaları tarafından anlaşılmasını etkiler. Mesela ‘R’ sesinin sesletiminde sorun yaşayan bir bireyin ‘Arı’ yerine ‘Ayı’ demesi gibi , ‘kapı’ yerine  ‘apı’ demesi gibi.

Artikülasyon problemi seslerin oluştuğu artikülatör bölgelerdeki fizyolojik bozukluklardan( dil,diş,damak ve dudaklardaki yapısal bozukluklardan) yada herhangi bir nedene bağlı kalmaksızın yanlış öğrenmelere bağlı (Örneğin; ‘Ş’ harfini artiküle edemeyen bir ailede yetişen bir çocuk doğal olarak ‘Ş’ sesini öğrenemeyebilir.) olarak da görülebilmektedir.

    ARTİKÜLASYON  VE ÇOCUK

Artikülasyon, konuşama seslerinin gelişimsel olarak doğru ve uygun olmayan üretimi- konuşma seslerinin oluşumunda yaşa uygun olmayan söyleyiş problemidir.

Artikülasyon bozukluğunda çocuk, gelişimsel ve yaşına uygun olarak çıkarması gereken sesleri çıkaramaz. Küçük yaşlarda başlayan bu sorun kişi yanlış ses çıkardıkça daha kalıcı hale gelip yetişkinlikte de devam eder. Artikülasyon problemi genellikle 3 yaşına kadar fark edilmeyebilir. Daha hafif vakalarda daha üst yaşlarda da fark edilebilir. Ses bozukluğunda çocuk sesleri farklılaştırabilir. Bazı sesleri unutarak söylemekten kaçınabilir. Bir sesin yerine başka bir ses kullanabilir ya da doğru sesleri çıkaramayabilir.

Artikülasyon bozuklu nörolojik, anatomik bozukluluklardan yada işitme kaybından da oluşabilmektedir.

Artikülasyon problemi yaşayan çocuklarda ve yetişkin bireylerde harfleri doğru seslendirememesinden kaynaklı olarak karşı tarafın bazen anne-babanın bile onu anlayamaması çocuk ve yetişkin açısından tam bir kabustur. Özellikle erken çocukluk döneminde öğrenmeye açık olan bu çocuklar sık sık soru sorma ve konuşma eylemi içerisinde olmaktadırlar. Sorusunun cevabını bekleyen çocuk bir de çevresinden ‘– Ne dedin?, -Bir daha söyle anlayamadım?’  Gibi dönütler alabilmekte, bu durum öğrenmek isteyen çocuk için iletişimi kesme yada konuşmamak istememe, hırçınlık veya tam tersi içe kapanıklılık olarak sonlanabilmektedir.

Artikülasyon Bozukluğu olan çocuklarda sık rastlanan durumlardan bir tanesi ise özellikle 1. Sınıfa başladığında görülmektedir. Artikülasyon tutarlılık arz ettiğinden özellikle belli harfleri çıkaramayan ‘R-K-L..vb’ çocuklarlar sınıf içi okumalarda harfi çıkaramaz ve normal arkadaşlarına göre okuma hızı düşük olabileceği gibi yanlış söyleminden dolayı öğretmenlerinden sık sık ihtar almakta ve sınıf içerisinde alay konusu olabilmektedir.Özellikle öğrenme çağında olan bu yaş grubunun eğitim hayatını olumsuz etkilemektedir. Eğitim hayatının başlangıcında olan bu çocukların yaşadığı diğer bir sorun ise harfin nasıl söyleneceğini bilemeyen bu çocuklar yazı yazarken yanlış öğrendiği kelimeleri aynen öğrendiği gibi yazmakta( ‘Araba’ yarine ‘Ayaba’ diyen bir çocuk kelimeyi ‘Ayaba’ olarak bildiğinden dolayı ‘Ayaba’ olarak yazması gibi.) bu durum yine eğitim hayatını olumsuz etkileyebilmektedir.