Artikülasyon

Artikülasyon Nedir?

Artikülasyon; konuşma seslerinin beklenenden farklı olarak sesletimidir. Bir ses yerine başka ses kullanma, ses düşürme, ses ekleme yada bozulmalar gözlenebilir. Bu nedenle konuşama olumsuz yönde etkilenebilir.

Artikülasyon sorunları, çocuğun belirli sesleri üretmekte güçlük çekmesi veya sesleri yanlış üretmesidir.

Artikülasyon bozukluğunda kişi bazı sesleri uygun bir şekilde üretemez; bu durum konuşmanın başkaları tarafından anlaşılmasını etkiler. Mesela ‘R’ sesinin sesletiminde sorun yaşayan bir bireyin ‘Arı’ yerine ‘Ayı’ demesi gibi.

Artikülasyon problemi seslerin oluştuğu artikülatör bölgelerdeki fizyolojik bozukluklardan( dil,diş,damak ve dudaklardaki yapısal bozukluklardan) yada herhangi bir nedene bağlı kalmaksızın yanlış öğrenmelere bağlı (Örneğin; ‘Ş’ harfini artiküle edemeyen bir ailede yetişen bir çocuk doğal olarak ‘Ş’ sesini öğrenemeyebilir.) olarak da görülebilmektedir.